در حال نمایش 18 نتیجه

جهت سفارش با شماره 09910804487 تماس بگیرید.

سفارش تاج گل ایتام اصفهان

در اصفهان انجمن های مددکاری و خیریه متعددی وجود دارد که خدمات سفارش تاج گل و ارسال تاج گل خیریه را انجام میدهند. این کار در راستای استفاده از منافع برای ارائه خدمات به ایتام و کارهای خیریه صورت میگیرد.

ارسال تاج گل ایتام

چنانچه شما نیز ترجیح میدهید که منافع حاصل از سفارش تاج گل، صرف امور خیریه و رسیدگی به ایتام گردد، تاج گل ایتام گزینه مناسبی است.